Sertificēti tiesneši Latvijā

IBU Tehniskie delegāti:

Jānis Bērziņš – IBU tehniskais delegāts

IBU sertificētu tiesneši Latvijā:

Artis Dāvis
Normunds Bērziņš
Ieva Cederštrēma
Jānis Irbe
Gunārs Ikaunieks
Pāvels Pancerko
Agnija Nagle
Kaspars Dumbris
Rolands Pužulis
Pēteris Putniņš