Sertificēti tiesneši Latvijā

IBU Tehniskie delegāti:

Jānis Bērziņš – IBU tehniskais delegāts

IBU sertificētu tiesneši Latvijā:

Artis Dāvis
Normunds Bērziņš
Ieva Cederštrēma
Jānis Irbe
Gunārs Ikaunieks
Pāvels Pancerko
Agnija Nagle
Kaspars Dumbris
Rolands Pužulis
Pēteris Putniņš
Jēkabs Nākums
Una Nākuma
Andis Pušņakovs
Gundars Upenieks
Ilona Upena
Inese Golubeva
Līva Dāve
Reinis Matīss Upens