Latvijas Biatlona federācijas biedru pilnsapulce notiks 28.aprīlī

2020. gada 28. aprīlī plkst. 11:00
Reģistrācija no plkst 10:30
Videokonference Zoom platformā

DIENAS KĀRTĪBA
1. Sapulces atklāšana
2. LBF prezidentes Baibas Brokas ziņojums par 2019. gadu
3. LBF 2019. gada finanšu pārskats
4. Aktuālā situācija LBF
5. Sezonas izvērtējums, treniņu plāns 2020/2021 gada sezonai
6. Debates
7. Sapulces noslēgums

Biedru pilnsapulce 2020

LBF valde