Noteikumi

IBU PASĀKUMU UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

IBU pasākumu un sacensību noteikumus ir formulējusi, autorizējusi un publicējusi Starptautiskā Biatlona Savienība (IBU) – galvenā biatlona institūcija pasaulē. Latvijas Biatlona Federācija atzīst šos noteikumus un noteikumi ir jāizmanto visās LBF atļautajās sacensībās.

Noteikumu mērķis ir:

• sniegt informāciju par biatlona pasākumiem un sacensībām visiem ar šo sporta veidu saistītajiem darbiniekiem;
• nodrošināt godīgas, vienlīdzīgas, nediskriminējošas sacensības visiem dalībniekiem;
• nodrošināt drošību visiem dalībniekiem, skatītājiem, tiesnešiem un komandu personālam;
• rūpēties par apkārtējo vidi;
• izvairīties no nepieņemamas rīcības sportā (dopings, komerciāls pieaugums);
• aizsargāt biatlona pasākumu un sacensību organizatorus no nesaprātīgām prasībām;
• palielināt biatlona sporta popularitāti, pievilcīgumu, paplašināt sporta attīstību.

IBU starptautiskie biatlona sacensību noteikumi šeit