Latvijas Biatlona federācijas Biedru kopsapulce notiks 29.maijā

Latvijas Biatlona federācija izsludina Biedru kopsapulci 2024.gada 29. maijā.

Latvijas Biatlona federācija
BIEDRU KOPSAPULCE 2024
DARBA KĀRTĪBA

Rīgā, 2024. gada 29. maijā
Viesnīca Mežaparks konferenču zālē 3. stāvā (Roberta Feldmaņa ielā 11)

Sākums plkst.14:00, reģistrācija no plkst. 13:30

1. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
2. Kopsapulces atklāšana
3. Balsu skaitītāju apstiprināšana
4. Darba kārtības reglamenta apstiprināšana
5. LBF 2023. gada kopsapulces protokola apstiprināšana
6. LBF 2023. gada pārskata ziņojums
7. Revizijas komisijas ziņojums
8. Debates un jautājumi par ziņojumiem
9. Dažādi jautājumi
10. Kopsapulces slēgšana

LBF valde

Dienas kārtība LBF Biedru kopsapulce 2024