Dokumenti / veidlapas

2022./2023.gada sezonas Individuālais rangs
Ranga kopvērtējums 2022/2023

Atlases kārtība EYOF 2023

Latvijas Biatlona Federācijas 2022./2023 g.sezonas individuālā ranga aprēķināšanas nolikums

LBF Indiv. ranga nolikums 2022 2023

LBF sporta skolu audzēkņu kontrolnormatīvu izpildes nolikums
Kontrolnormatīvi
IBU pasākumu un sacensību noteikumi
Valdes sēdes
Valdes sēdes protokols 21.02.2018
Valdes sēdes protokols 28.09.2018
Valdes sēdes protokols 22.01.2019
Valdes sēdes protokols 29.10.2019
Valdes sēdes protokols 28.04.2020
Valdes sēdes protokols 19.05.2021
Valdes sēdes protokols 21.11.2021
Valdes sēdes
protokols_18.04.2022

Pārvēlēšanu kopsapulces protokols 13.05.22
Valdes sēdes protokols 18.05.22
Valdes sēdes protokols 05.07.22
Valdes sēdes protokols 22.08.2022.
Valdes sēdes protokols 04.10.2022
Valdes sēdes protokols _29.11.2022
Valdes sēdes protokols _09.01.2023
Valdes sēdes protokols _22.03. 2023
Valdes sēdes protokols 18.04. 2023
Valdes sēdes protokols 28.04. 2023

LBF Valsts budžeta izlietojums
Valsts budžeta līdzekļu dotāciju izlietojums 2022. gadā
Budzeta_projekts_2022 gadam
Valsts_budzeta_lidzeklu_izlietojums_2020
Valsts budžeta_lidzekļu_izlietojums_2021
LBF gada pārskati:
LBF Gada pārskats par 2020. gadu
LBF gada pārskats par 2019.gadu
LBF gada pārskats par 2018. gadu
LBF juridiskie noteikumi
Biedru iestāšanās Latvijas Biatlona federācijā
Veidlapas
Iesnieguma forma Biedru iestāšanās Latvijas Biatlona federācijā
Privātuma politika
LBF Privātuma politika
LBF vēlēšanu nolikums 2022
LBF vēlēšanu nolikums 2022
LOV kritēriji-2022 (1)
LOV sastāvs 2022