Latvijas kauss biatlonā VFS 2024

12.jūlijā Cēsu pilsētas stadionā un Slēpošanas biatlona cenrtā Cēsis notiks Latvijas kauss biatlonā “Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumi” sacensības.
Programma Latvijas kauss biatlonā VFS 2024
DALĪBNIEKI:
Sacensībās piedalās Latvijas biatlona federācijas biedri, klubi.
Grupas:
M, W (2002 g.dz. un vecāki);
MW22 (2003-2005);
MW19 (2006/2007);
MW17 (2008/2009);
MW15 (2010/2011);
MW13 (2012/2013).
VADĪBA:
Sacensības organizē LBF sadarbībā ar Cēsu Olimpisko centru, biedrību SBK “Cēsis”. Sacensības vada LBF apstiprināta tiesnešu kolēģija.
PROGRAMMA:
Sacensību sākums plkst.10.00 (Cēsu pilsētas stadions, Valmieras ielā 6)

3000 m skrējiens stadionā vīriešiem, M, M22, M19, M17

2000 m skrējiens stadionā sievietēm, W, W22, W19, W17.

1000 m skrējiens stadionā MW15, MW13.
Šaušanas vingrinājumi ~plkst.12.30 (biatlona šautuve)

MW22, MW19 šaušana bez slodzes ar laika limitu – 4 min. (10 šāv. guļus + 10 šāv.stāvus)

MW17 šaušana bez slodzes ar laika limitu – 6 min ( 10 šāv. guļus + 10 šāv.stāvus )

MW15 šaušana bez slodzes ar laika limitu – 3 min. (10 šāv. guļus)

Piešaude pirms vingrinājuma 10 min. pa savu mērķi katrai maiņai
Spēka vingrinājumi ~plkst.12.30 (biatlona šautuve)
• Roku saliekšana-iztaisnošana balstā guļus MW13
• Tāllēkšana no vietas MW13
Rolleri (stumšanās un bez nūjām) vingrinājumi ~plkst.14.30 (rollertrase, 1,8km kalns)

M, M22, M19, M17 stumšanās un bez nūjām vingrinājumus veic ar Marwe rolleriem (ritentiņu numurs Nr. US6 100 x2 5mm, standarta ātrums)

W, W22, W19, W17 stumšanās un bez nūjām vingrinājumus veic ar Marwe rolleriem (ritentiņu numurs Nr. US6 100 x 2 5mm, standarta ātrums)

MW15 stumšanās un bez nūjām vingrinājumus veic ar START Skating 71 rolleriem (poliuterāna riteņi, riteņu izmērs 71mm x 30mm)
2
Apbalvošana- ~plkst.17.00
Braucot ar rolleriem visiem sportistiem obligāti jālieto aizsargķivere. Sacensību organizators nenodrošina sacensību dalībniekus ar nepieciešamo inventāru (rolleri, nūjas, ķiveres).
ŠAUŠANAS VINGRINĀJUMOS ATĻAUTS PIEDALĪTIES TIKAI TIEM DALĪBNIEKIEM, KURI STARTĒJUŠI SKRIEŠANAS DISCIPLĪNĀ.
APDROŠINĀŠANA:
Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. Dalībnieki vai to komandējošā organizācija ir atbildīga par dalībnieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI:
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību norisi, sedz LBF. Izdevumus, kas saistīti ar līdzdalību sacensībās, sedz dalībnieks vai komandējošā organizācija.
APBALVOŠANA:
Ar kausiem un diplomiem tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji.
Ar balvām tiek apbalvoti 1. vietu ieguvēji kopvērtējumā visās vecuma grupās, ja grupā startē ne mazāk kā 3 dalībnieki. Kopvērtējums tiek vērtēts par katru disciplīnu atsevišķi, summējot punktus pēc sekojošas punktu sistēmas -1. vieta- 1.p., 2. vieta- 2. p., 3. vieta- 3.p. u.t.t. Kopvērtējumā par uzvarētāju kļūst sportists, kurš uzrādījis mazāko punktu summu. Ja vairākiem sportistiem ir vienāda punktu summa, tad uzvarētāju nosaka pēc augstākās vietas šaušanā.
PIETEIKUMI:
Pieteikumi iesniedzami līdz 10.jūlijam plkst.16:00
Pieteikšanās sacensībām
Pieteiktie dalībnieki
Nolikums VFS Biatlons 2024
Atlases kārtība LBF rīkotajām nometnēm 2024_2025 sezonā